Prim dr Javorka B. Delić
Specijalista dermatologije, subspecijalista angiologije Autor monografija : „Primena lasera u angiologiji“, „Atlas proširenih vena“, „Hronična venska ulceracija“ , „Ožiljno tkivo“. Autor monografije „ Podologija-klinika, dijagnostika i terapija oboljenja stopala“ , prve publikacije objavljene u našoj zemlji posvećenoj isključivo ovoj oblasti medicine. Autor 257 stručnih publikacija, epidemioloških studija, naučnih istraživanja predstavljenih u stručnim časopisima i na inostranim i domaćim stručnim konferencijama. Organizator i predavač više simpozijuma , škola i kongresa u oblasti lečenja proširenih vena, limfedema, hroničnih rana. Konsultant u oblasti dijagnostike i lečenja bolesti krvnih sudova ( arterije i vene), limfnih sudova i terapije limfnog otoka , lečenja hroničnih rana , dermatoloških oboljenja. Član Saveta Evropskog balkanskog forma( VBF) , član Upravnog odbora Srpskog udruzenja za lecenje rana.


Iz knjige „Podologija-klinika,dijagnostika i terapija bolesti stopala“ - statički poremećaji stopala, kožne bolesti i rane
Posebna nega je potrebna je u podologiji kod pacijenata sa erozijama, fisurama,hroničnim ranama, fistulama, ragadama kože i postraumatskim ranama. Rane na stopalima su najčešće posledica poremećaja venske i arterijske cirkulacije.Dijabetsko stopalo takodje se karakteriše pojavom rana ,na tabanima, prstima, na mestima najvećeg pritiska na podlogu. Statičke i dinamičke deformacije stopala, povećavaju stepen oštećenja kože (zadebljanja, kaloziteti, podkožno krvarenje ,pukotine kože, infekcija gljivicama ), značajno doprinose i pojavi rana, zbog poremecaja stabilnosti pri hodu, trčanju, radu i rekreaciji , što pokazuju slike pacijenata iz svakodnevne prakse.To je posebno značajno kod pacijenata povišenog rizika kao sto su dijabetičari, sa neurološkim poremećajima i perifernom arterijskom insuficijencijom. U lečenju je neophodna primena savremenih obloga za previjanje, lečenje paralelnih bolesti i neizostavno korekcija deformacija stopala. Na osnovu pregleda stopala preporučuju se izrada individualnih uložaka . Nega kože kod ovih pacijenata zahteva veliku pažnju, odredjuje se individualno za svakog pacijenta jer osim svakodnevne higijene i nege ima uticaj i na prevenciju kožnih oboljenja i rana.